Disclaimer

B.V. Steenfabriek Huissenswaard respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt
behandeld.
We gebruiken uw gegevens alleen om aan u de door u gevraagde informatie te verstrekken en
service te bieden. Met uw toestemming verstrekken wij deze informatie alleen aan derden die wij
hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw
gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links
met deze internetsite zijn verbonden.
B.V. Steenfabriek Huissenswaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat
u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Disclaimer
Deze internetsite wordt door B.V. Steenfabriek Huissenswaard met grote zorg samengesteld.
Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of
actualiteit van de informatie op deze internetsite. B.V. Steenfabriek Huissenswaard kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het
gebruik daarvan. B.V. Steenfabriek Huissenswaard behoudt zich het recht voor om de informatie op
de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Aan de gegevens, zoals die in deze internetsite worden weergegeven, kunnen geen rechten worden
ontleend.
Verwijzingen naar sites die niet door B.V. Steenfabriek Huissenswaard worden onderhouden, zijn
louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel B.V. Steenfabriek Huissenswaard uiterst
selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en
het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die
daarop worden aangeboden.
Copyright
Niets van deze internetsite mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van B.V.
Steenfabriek Huissenswaard worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het
bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve
van eigen gebruik.

{{ dto.title }}

{{ productDto.ProductCategoryTitleSingular }} {{ productDto.title }}
Configureer nu uw gevel